rond 7,5 cm
hoog
15 cm rond 20 cm rond 25 cm rond 30 cm rond 35 cm rond
biscuit 200 gram 270 gram 400 gram 600 gram 800 gram
water 20 ml 27 ml 40 ml 60 ml 80 ml
eieren 3 4 6 9 12
marsepein 300 gram 400 gram 600 gram 900 gram 1200 gram
aantal personen 6-8 8-10 16-20 20-25 30-35
baktijd 30 min 30 min 35 min 35 min 40 min
vierkant 7,5 cm hoog 15×15 20×20 25×25 30×30 35×35
biscuit 270 gram 330 gram 600 gram 730 gram 860 gram
water 27 ml 33 ml 60 ml 73 ml 86 ml
eieren 4 5 9 11 13
marsepein 400 gram 600 gram 800 gram 900 gram 1200 gram
aantal personen 9 personen 16 personen 25 personen 36 personen 47 personen uitgaande van 5×5 stukjes
baktijd 30 minuten 35 minuten 35 minuten 40 minuten 45 minuten
hart 7,5 cm hoog 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm
biscuit 270 330 gram 430 660 800
water 27 33 43 66 80
eieren 4 5 7 10 12
marsepein 400 gram 600 gram 700 gram 900 gram 1100 gram
aantal personen 8-10 personen 10-12 personen 16-20 personen 20-25 30-35
baktijd 30 minuten 30 minuten 35 minuten 35 minuten 40 minuten